تماس با بهساز مدار

 ایمیل:behsazmadar@yahoo.com
تلفن:32333969-031
فاکس:32370832-031
آدرس:خیابان طالقانی بعد از مسجد روضاتی جنب کوچه 28 مغازه چهارم آدرس کارخانه : شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان کارآفرین 10

آدرس:خیابان طالقانی بعد از مسجد روضاتی جنب کوچه 28 مغازه چهارم
آدرس کارخانه : شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان کارآفرین 10
تلفن:32333969-031
فاکس:32370924-031
ایمیل : behsazmadar@yahoo.com