انواع فیبر راجرز و فرکانسی


مدل ها
فیبر راجرز  RT Duroid 5880- ER2.2   -  H:125Mil   T:2 OZ 
فیبر راجرز  RT Duroid 5880- ER2.2   -  H:31Mil   T:1 OZ
فیبر راجرز  ultralam 2000- ER2.5   -  H:30Mil   T:1/2 OZ
فیبر راجرز  ultralam 2000- ER2.6   -  H:30Mil   T:1  OZ
فیبر راجرز  RT 6010- ER10.2   -  H:75Mil   T:1/2 OZ
فیبر راجرز  RT 6010- ER10.2   -  H:25Mil   T:1/2 OZ
فیبر راجرز  RO 4003  -  32Mil  - 18*24

آدرس:خیابان طالقانی بعد از مسجد روضاتی جنب کوچه 28 مغازه چهارم
آدرس کارخانه : شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان کارآفرین 10
تلفن:32333969-031
فاکس:32370924-031
ایمیل : behsazmadar@yahoo.com