مدار چاپی آلومینیوم AL PCB

Manufacturer of Printable Circuit Board
مدار چاپی آلومینیوم AL PCB
بردهای مدارچاپی آلومینیوم نوعی ازبردهای یک لایه محسوب میشوند با این تفاوت که تمام خطوط مسی وقطعات دریک طرف مدارقراردارند.بردهای آلومینیوم از3 قسمت تشکیل شده اند.لایه هادی (مس) ولایه دی الکتریک ولایه اصلی (آلومینیوم)لایه هادی(مس) دقیقا همان وظیفه ی را دارد که لایه هادی دربردهای یک لایه ودولایه انجام می دهد.لایه دی الکتریک وظیفه جداسازی بین هادی مس وآلومینیوم را داردکه درصورتی که این لایه ازبین برود لایه مس وآلومینیوم بهم اتصال کوتاه می شوندوباعث آسیب دیدن مدارمیشود.دیگروظیفه این لایه انتقال حرارت بهتربین قطعه وآلومینیوم میباشد.لایه آلومینیوم پایه اصلی برد میباشد که برای انتقال حرارت وبعنوان یک دفع کننده حرارت عالی انجام وظیفه میکند. مدارهای چاپی آلومینیوم بخاطر دفع حرارت عالی نسبت به دیگر انواع مدارهای چاپی بیشتردرصنعت نورپردازی مورداستفاده قرارمیگیرندچون دراین صنعت گرما یکی ازمعضلات میباشد وبااستفاده ازاین نوع برد این مشکل تاحدی رفع شده است.

برخی ازکاربردهای مدارچاپی های آلومینیوم عبارتنداز:
1- پروژکتورها 
2- گلخانه ها
3- چراق قوه ها